גמל וקרן השתלמות

קרן השתלמות היא תכנית חסכון לשכירים ולעצמאיים אשר יתרונה העיקרי הוא הפטור ממס על הקרן ועל רווחיה.

ייחודה של קרן ההשתלמות בכך שניתן למשוך ממנה כספים אחרי תקופה קצרה יחסית של 6 שנים לכל צורך ולכל שימוש.
ניתן להמשיך את החיסכון גם לאחר תקופת שש השנים ויתרונות הקרן נשמרים.
ניתן להעביר כספים שנצברו בקרן ההשתלמות לתכניות פנסיה לגיל הפרישה.

 

קופת גמל זוהי תכנית חסכון לטווח בינוני או ארוך המיועדת לשמש אותך בתקופת הפנסיה.

הרווחים הנצברים בקופת הגמל פטורים ממס בהתאם למדיניות הקרן.
המשקיע בקופת הגמל נקרא בשפה המקצועית “עמית”.
קיימת גמישות בגובה ההפקדות, ניתן להפסיק הפקדות בכל זמן ללא קנסות.
ניתן לעבור מקופת גמל אחת לשניה מבלי לוותר על הזכויות.
קופת הגמל אינה מעבירה קצבה חודשית לפנסיה ולכן ניתן להעביר את הכספים לקרנות פנסיה.
קופות הגמל אינן אחידות, לא במדיניות ההשקעה ולא בתשואות שלהן.

 

לכן צמרות סוכנות לביטוח   נסייע לך לבחון את הפרמטרים הבאים בבואך לבחור את קופת הגמל כדי לקבל את החיסכון האופטימאלי:

  • חשוב לבדוק מיהו הגורם המנהל את הקרן ומהו גובה דמי הניהול הנגבים מהעמית.
  • תשואות לאורך זמן – משתנות – חשוב לבחור את המתאימה לך ביותר תוך בדיקת הרכב הנכסים בו מושקעת קופת הגמל.
  • רמות סיכון שונות – כדאי לבחור את הקופה המתאימה לאופי ההשקעה המתאים ביותר עבורי.