ביטוח אובדן כושר עבודה

ביטוח אובדן כושר עבודה הוא למעשה רכיב בפנסיה או בביטוח המנהלים אשר נועד להבטיח תשלום קצבה חודשית לחוסך וזאת במידה והוא לא יוכל להמשיך לעבוד עקב מצבו הבריאותי. מתוך הסכום החודשי המופרש, לביטוח הפנסיוני מועבר סכום מסוים לצורך ביטוח החוסך למקרה של אובדן כושר העבודה. גובה הסכום משתנה בהתאם למסלול אותו בוחר החוסך וזאת בהתאם לביטוח אובדן כושר העבודה אותו עושה המבוטח, הוא אחראי ושולט במה שהוא עושה. הביטוחים הפנסיוניים השונים מציעים מסלולים שונים בהם ניתן משקל שונה לרכיב זה וזאת ביחס לחיסכון או לרכיב ביטוח השאירים, ואז המבוטח רשאי לבחור את המסלול הטוב ביותר עבורו אשר מותאם לצרכיו האישיים. 

ביטוח לאובדן כושר עבודה

ראשית נגדיר כי ביטוח לאובדן כושר עבודה מבטיח לכם תשלום מחברת הביטוח במידה ולא תוכלו להמשיך לעבוד. כאשר אדם מאבד את פרנסתו או מצבו הכלכלי נהיה גרוע מאוד, ויש לא מעט מקרים כאלו אז נכנס לתמונה ביטוח אובדן כושר עבודה. למעשה הביטוח מספק הגנה ופרנסה גם במקרה שלא ניתן להמשיך לעבוד (כתוצאה ממחלה, פציעה, ארוע כלשהו). בפועל ישנן עשרות סוגים של ביטוחים, וכל חברה קבעה לעצמה את תנאי וסוגי הפוליסה ואת תנאי הזכאות לקבלת פיצויים מהביטוח, ולכן לא באמת ניתן להשוות בין הביטוחים השונים. ביטוח לאובדן כושר עבודה במהותו הבסיסי יוגדר ככיסוי למצב של אובדן כושר עבודה עקב מחלה או תאונה, הגורם לפגיעה זמנית או קבועה בשיעור של 75% לפחות ביכולתו של אדם לעבוד בתחום עיסוקו או בכל עיסוק סביר אחר, התואם את נסיונו, השכלתו והכשרתו. תקופת ביטוח אובדן כושר עבודה תהיה עד גיל פרישה חובה (נכון להיום גיל 67), אלא אם בחר הלקוח אחרת. 

אובדן כושר עבודה

אובדן כושר עבודה מתייחס לסוגיה בו אדם אינו יכול לעבוד כתוצאה ממחלה, תאונה או כל סיבה כזאת ואחרת. פוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה יכולה להבטיח לנפגע, כי משכורתו, כולה או חלקה תשולם לו ולמעשה מבטיחה את זכויותיו הבסיסיות שיוכל לממש במקרה ודבר זה יקרה לו. ההבדל בין אובדן כושר עבודה מלא הוא כשאדם מאבד את יכולתו לעבוד בשיעור של 75% לפחות ואף אינו יכול לעבוד בכל עבודה אחרת. אובדן כושר עבודה חלקי מדבר על מצב קל יותר, בו אדם מתפקד באופן חלקי, אך עדיין יש ירידה בהכנסותיו.  

מודול נגישות: